• CASSA LINEA d.o.o.
 •  
 • 11000 Beograd, Nikole Đurkovića 18
 • Tel: +381 63.21.54.23
 • Faks: +381 22.481.330
 • E-mail: office@cassalinea.com
 • Web Site: http://www.cassalinea.com
 • Matični broj: 20279079
 • Šifra delatnosti: 51700
 • PIB broj: 104965742
 • Datum osnivanja: 14-April-2007
 • Osnivač i vlasnik: Stanković Aleksandar
 • Reg. broj uloška: BD. 24317 / 2007
 • Poslovne banke:
 • ProCredit Bank : Žiro račun: 220-72332-85